Nhà Hàng Ngọc Lục Bảo

Nhà Hàng Ngọc Lục Bảo

Ngày 10/3/2018 Hải sản Quang Phong lý hợp đồng cung cấp thực phẩm cho hệ thống nhà hàng Ngọc Lục Bảo tại Cái Dăm, Bãi Cháy gồm các sản phẩm: Chả mực, Mực khô, Mực một nắng và các sản phẩm khác phát sinh theo nhu cầu của khách hàng mà Quang Phong Food có

Thời gian hợp đồng là 3 năm

Quang Phong Food phải cam kết đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với vấn đề trên

Nhà hàng Ngọc Lục Bảo - Bãi Cháy