TT tiệc cưới Hồ Cô Tiên

TT tiệc cưới Hồ Cô Tiên

Ngày 01/6/2019 Hải sản Quang Phong ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho nhà hàng Hồ Cô Tiên gồm các sản phẩm: Chả mực, Mực khô, Mực một nắng và các sản phẩm khác phát sinh theo nhu cầu của khách hàng mà Quang Phong Food có

Thời gian hợp đồng là 1 năm

Quang Phong Food phải cam kết đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với sản phẩm mình cung cấp