Đền Cửa Ông

Việt Nam nổi tiếng nhiều địa điểm du lịch, với danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đặc biệt, Việt Nam với tín ngưỡng thờ phụng tổ tiên nên có nhiều ngôi đền nổi tiếng, linh thiêng. Khi nhắc đến đền thờ thì thật thiếu sót nếu bỏ qua Đền Cửa Ông một trong điểm du lịch Quảng Ninh về tâm linh, tọa lạc ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đền thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, một tướng quân thời Trần đã có công đánh đuổi giặc Nguyên xâm lược.

Chi tiết →