Mường Thanh, Quảng Ninh

Mường Thanh, Quảng Ninh

Ngày 01/12/2018 Hải sản Quang Phong ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho khách sạn Mường Thanh Bãi Cháy và Mường Thanh Cái Dăm gồm các sản phẩm: Chả mực, Mực khô, Mực một nắng và các sản phẩm khác phát sinh theo nhu cầu của khách hàng mà Quang Phong Food có

Thời gian hợp đồng là 2 năm

Quang Phong Food phải cam kết đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với sản phẩm mình cung cấp