Nhà hàng Cua Vàng

Nhà hàng Cua Vàng

Cung cấp hải sản cho nhà hàng Cua Vàng từ năm 2017 nhưng đến ngày 01/10/2018 Hải sản Quang Phong và nhà hàng với tiến hàng ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho nhà hàng gồm các sản phẩm: Chả mực, Mực khô, Mực một nắng và các sản phẩm khác phát sinh theo nhu cầu của khách hàng mà Quang Phong Food có

Thời gian hợp đồng là 3 năm

Quang Phong Food phải cam kết đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với sản phẩm mình cung cấp