Nhà hàng Hồng Hạnh

Nhà hàng Hồng Hạnh

Ngày 01/8/2019 Hải sản Quang Phong ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho hệ thống nhà hàng Hồng Hạnh gồm các sản phẩm: Chả mực, Mực khô, Mực một nắng và các sản phẩm khác phát sinh theo nhu cầu của khách hàng mà Quang Phong Food có

Thời gian hợp đồng là 2 năm

Quang Phong Food phải cam kết đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với sản phẩm mình cung cấp